Aktualności

KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!

KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów za opłatą. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.
Płatność należy wykonać przed stawieniem się na pobranie wymazu. Brak możliwości płatności gotówką i kartą !!!
 
Tytuł wpłaty: WYMAZ COVID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby badanej.
Osoba badana podczas pobierania wymazu musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia wpłaty oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.
Gdy podczas testowania wynik badania będzie pozytywny laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Cena wykonania wymazu od 7 stycznia 2021 to: 320,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu:
Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001
 
W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować przesyłając email na adres sekretariat@zozbol.eu wskazując adres odbiorcy oraz adres email, na jaki ma zostać wysłana faktura.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie przelanych środków finansowych.
Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę w treści przelewu należy wskazać numer NIP firmy.
Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres email w możliwie najkrótszym czasie.
Nie jest możliwe odebranie faktury zaraz po wykonaniu badania.
 
Informacja: 75 738 02 03