Aktualności

1 MIEJSCE dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

1 MIEJSCE dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
W czwartek 30 września 2021 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

 

Nasz szpital otrzymał pierwsze miejsce w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie” za projekt „Poprawa dostępności i podniesienie jakości leczenia zakażonych wirusem sars-cov-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu”.
 
 
Data publikazcji: 01.10.2021