Ogólne
Telefon alarmowy
999
Apteka Szpitalna
75 738 0272
Centralne Laboratorium
571 223 529, 75 738 0267
Centralna Sterylizatornia
75 738 0229
Główny Księgowy
75 738 0207
Informatyk
75 738 0214
Inspektor BHP
75 738 0216
Kierownik Działu Kadr
75 738 0223
Kierownik Działu Rozliczeń
75 738 0236
Kierownik Działu Administracji
75 738 0226
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
75 738 0225
Pielęgniarka Ds. Epidemiologicznych
75 738 0065
Kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistcznej
75 738 0132
Pielęgniarka Naczelna
75 738 0255
Specjalista ds. Praw Pacjenta
532 545 687
Koordynator pakietu onkologicznego #1
75 738 0212
Koordynator pakietu onkologicznego #2
797 340 090
Sekretariat
75 738 0200
Sekretariat (FAX)
75 738 0201
Punkt poboru PCR (COVID-19)
798 767 124
Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
75 738 0100
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
75 738 0049
Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
75 738 0140
Chorób Wewnętrznych
75 738 0010
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Izba Przyjęć
75 738 0260
Pediatryczny
75 738 0160
Położniczo-Ginekologiczny
75 738 0080
Zakaźny
75 738 0120
Oddział Neonatologiczny
75 738 0147
Pododdział Neurologiczny
75 738 0291
Pododdział Neurologiczny
75 738 0291
Poradnie i pracownie
Rejestracja telefoniczna Poradnie Specjalistyczne
75 738 01 32
Rejestracja - Pracownia Endoskopowa
75 738 02 94, 532 546 398
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
75 738 00 16
Poradnia Chorób Zakaźnych
757380120
Inne
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
511 742 111