Oferty pracy
Tytuł oferty Treść Wynik
Specjalista ds. Controllingu
Technik Masażysta lub Fizjoterapeuta
Lekarze Rezydenci
Inspektor ds. Transportu Wewnętrznego
Specjalista ds. Controllingu
Sekretarka Medyczna
Inspektor ds. Transportu Wewnętrznego
Malarz - Murarz
Specjalista Działu Kadr
Diagnosta laboratoryjny lub młodszy asystent
Diagnosta laboratoryjny- mikrobiolog
Analityk Medyczny
Specjalizacje
Lekarz chorób zakaźnych
Lekarz neurolog
Lekarz pediatra
Lekarz internista
REJESTRATORKA–SEKRETARKA MEDYCZNA
Fizjoterapeuta , Masażysta
Pielęgniarka, Położna, Ratownik, Opiekun
Młodszy Asystenty Laboratorium Centralnego
MALARZ – MURARZ
Pielęgniarka i Opiekun Medyczny
MŁODSZY ASYSTENT LAB. CENTRALNEGO
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
Praca dla Dezynfektora
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Praca dla lekarza neurologa
Praca dla lekarza chirurga
Praca dla lekarza pediatry
Praca dla lekarza internisty
Praca dla lekarza medycyny ratunkowej
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Specjalista ds Controllingu-12.01.2017
Diagnosta Laboratoryjny- 04.01.2017
Diagnosta laboratoryjny- 30.11.2016
Pielęgniarka, położna, opiekun
Lekarzy w ramach rezydentury
Lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych
Lekarz Pododdziału Neurologicznego
Kierowca- Robotnik gospodarczy 25.11.2016
Pielęgniarka , położna - 15.11.2016r