Kadra kierownicza

Dyrektor
Kamil Barczyk 
telefon: 75 738 02 00
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Artur Nahorecki 
telefon: 75 738 02 00
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Główna Księgowa
Kamila Potyszka 
telefon: 75 738 0208
e-mail: potyszkak@zozbol.eu

Naczelna Pielęgniarka
Barbara Kozomaricz
telefon: 75 738 02 55
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Działu Kadr i Płac
Marta Mrozik
telefon: 75 738 02 23
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Działu Rozliczeń Sprzedaży, Marketingu i Controllingu
Urszula Fuchs
telefon: 75 738 02 33
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Działu Administracyjnego
Tomasz Gołaski
telefon: 75 738 02 26
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Zamówienia Publiczne
telefon: 75 738 02 25
e-mail: asulkowska@zozbol.eu

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jolanta Sawczak
telefon: 75 738 02 21
e-mail: jsawczak@zozbol.eu

Specjalista ds. Praw Pacjenta 
Danuta Stefanik
telefon: 75 738 02 35
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Specjalista ds. BHP i p. poż.
telefon: 75 738 02 16
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Specjalista ds. Epidemiologii
Irena Wojdyła 
telefon: 371 223 477
e-mail: iwojdyla@zozbol.eu

Kierownik Apteki Szpitalnej
Anna Klementowska-Kusber 
telefon: 75 738 02 72
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Laboratorium Centralnego
Iwona Nowicka
telefon: 75 738 02 67, 75 738 02 70
e-mail: sekretariat@zozbol.eu