Aktualności

Po radę do specjalisty
Po radę do specjalisty
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zaprasza pacjentów, którzy wymagają wszechstronnej konsultacji medycznej do korzystania z wizyt w poradniach specjalistycznych, działających na terenie szpitala przy ul. Jeleniogórskiej 4. Obecnie, przy ZOZ w Bolesławcu funkcjonuje 9 poradni specjalistycznych, które udzielają pomocy medycznej pacjentom już zdiagnozowanym, osobom kontynuującym leczenie, jak również pacjentom zgłaszającym się po raz pierwszy. Aby móc skorzystać z wizyty u specjalisty, wymagane jest skierowanie, które wystawić może lekarz POZ (lekarz rodzinny). Wyjątkami są Poradnia Onkologiczna i Poradnia Ginekologiczna, do których pacjenci zgłaszają się bez skierowań. UWAGA, w Poradni Ginekologicznej przyjmowane są wyłącznie pacjentki pełnoletnie. Do każdej poradni trzeba zarejestrować się telefonicznie – numery telefonów 75 738 01 32, 75 738 02 80. Pacjent zostanie poinformowany o terminie i godzinie wizyty.

Jak trafić do poradni?
1) Poradnia Chirurgii Ogólnej – budynek C, wejście nr 3;
2) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – budynek C, wejście nr 3;
3) Poradnia Neonatologiczna – budynek C, wejście nr 3;
4) Poradnia Ginekologiczna – budynek B, wejście nr 1;
5) Poradnia Otolaryngologiczna – budynek B, wejście nr 1;
6) Poradnia Urologiczna – budynek D, wejście nr 4;
7) Poradnia Gastroenterologiczna – budynek D, wejście nr 4;
8) Poradnia Onkologiczna – budynek D, wejście nr 4;
9) Poradnia Kardiologiczna i Nadciśnienia Tętniczego – budynek D, wejście nr 4.

Szanowni Państwo,
apelujemy, aby mimo trwającej pandemii koronawirusa nie rezygnować z wizyt u specjalistów, nie przekładać leczenia i nie bagatelizować niepokojących objawów. Lekarze pracują i czekają na Państwa. Wizyty odbywają się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)

 
Inwestycje w szpitalną infrastrukturę z myślą o wszystkich pacjentach
Inwestycje w szpitalną infrastrukturę z myślą o wszystkich pacjentach
W ubiegłym roku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zainwestował blisko 50 mln zł m.in. w rozbudowę, modernizację, doposażenie szpitalnych oddziałów. Niektóre prace już się zakończyły, inne wciąż są realizowane.
Kamil Barczyk – dyrektor ZOZ w Bolesławcu:
„Pięćdziesiąt milionów złotych, to wartość inwestycji rozpoczętych w 2020 roku. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to podobna kwota. Ponad 40 milionów już zostało wydatkowanych. To przede wszystkim funkcjonujący oddział covidowy w szpitalu modułowym. Druga największa inwestycja, to modernizacja drugiego piętra w głównym budynku szpitala. Modernizacja obejmie Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przewidziany na 9 stanowisk. Kolejna inwestycja, to nowoczesny Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.
Musimy troszczyć się o wszystkich pacjentów, nie tylko zakażonych koronawirusem. Stąd konieczność rozwoju i unowocześniania diagnostyki obrazowej. Pracownia powiększona zostanie o 300 metrów kwadratowych i doposażona m.in. w drugi tomograf, mammograf.”
 
Laboratorium Centralne, zyskało nowoczesną, jedną z najlepszych na rynku medycznym aparaturę. Pracownia genetyczna, to absolutny top diagnostyki laboratoryjnej. Nie ma lepszej metody diagnozowania zakażeń COVID-19. Taka jest obecnie potrzeba czasu. Dzięki aparaturze i znakomitemu zespołowi diagnostów, możliwe jest wykonywanie wszelkich analiz, w których badania genetyczne mają zastosowanie m.in. w leczeniu niepłodności, diagnozowaniu chorób wrodzonych, czy szacowaniu potencjalnego ryzyka wystąpienia wielu chorób, w tym nowotworów.
Kamil Barczyk – dyrektor ZOZ w Bolesławcu:
„Jesteśmy w fazie projektowania rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Planowane jest powiększenie SOR o 300 metrów kwadratowych. To usprawni przyjmowanie pacjentów z COVID-19, zmniejszy ryzyko kontaktu zakażonych z innymi chorymi. Sam Oddział Chorób Zakaźnych zyska dodatkowych 14 łóżek. Jest to niezbędne, aby móc nieść pomoc osobom cierpiącym z powodu zakażeń innych niż koronawirus, takich jak m.in. wirusowe zapalenia wątroby, HIV, borelioza.”


(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)
1% - wielka sprawa
1% - wielka sprawa
Jeżeli w tym roku chcą Państwo wesprzeć Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego, bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA KRS 0000163366.
 
Bardzo ważne jest, aby w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisać "130 SZPITAL POWIATOWY". Wszystkie zebrane środki zatytułowane w ten sposób zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla naszego szpitala. 
 
W związku z błędem administracyjnym zamiast 8,7 tys. fundacji uprawnionych do otrzymywania 1% PIT, w narzędziu do rozliczania podatku na rządowej stronie epit.podatki.gov.pl jest tylko 70 podmiotów. W zaistniałej sytuacji prosimy o wpłaty na wyżej wymieniony numer KRS.
 
Na ratunek najmłodszym pacjentom
Na ratunek najmłodszym pacjentom
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu kładzie ogromny nacisk na ustawiczne szkolenie personelu medycznego. Co ważne, lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im kursach, również w tych, które sami dla siebie wybierają. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy obecnym tempie rozwoju medycyny jest sprawą zasadniczą.
 
Jednym z takich szkoleń zorganizowanych przez ZOZ był kurs EPALS – zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Program kursu składał się z wykładów i praktycznej nauki metod postępowania w przypadku zatrzymania krążenia, rozpoznawania pierwszych symptomów niewydolności krążeniowej i oddechowej. Pracownicy Oddziału Pediatrycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uczyli się również rozpoznawać objawy urazów najczęściej występujących u noworodków, niemowląt i nieco starszych dzieci.
W zakres szkolenia wchodziła również praktyczna nauka szybkiej organizacji transportu pacjenta na dedykowany maluchom oddział szpitalny, przygotowanie lekarzy, którzy przejmą dziecko w szpitalu, precyzyjne opisanie objawów.
 
Część praktyczna szkolenia obejmowała pokazy i ćwiczenia na fantomach. Prowadzący zainscenizowali przeróżne scenariusze przypadków krytycznych dla małego pacjenta. W symulowanych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, personel medyczny ćwiczył zabiegi resuscytacyjne, takie jak dostęp dożylny, wentylację przyrządową, defibrylację, intubację. Trzeba zaznaczyć, że dla naszego wykwalifikowanego personelu medycznego szkolenia są okazją do wymiany doświadczeń, spokojnego zweryfikowania posiadanych umiejętności.
 
(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)
Trwa akcja szczepień w ZOZ w Bolesławcu
Trwa akcja szczepień w ZOZ w Bolesławcu
Wbrew propagandzie przeciwników szczepień, coraz więcej Polaków wyraża chęć przyjęcia szczepionki. Nie inaczej jest w Bolesławcu. Od początku trwania akcji szczepień w kraju, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zaszczepiono ponad sześć tysięcy osób. To bardzo dobry wynik. Dziennie, podawanych jest nawet 300 dawek. Kończy się szczepienie nauczycieli. Preparat dostanie każdy pedagog, który wyraził taką wolę.
 
Jak podkreśla Kamil Barczyk – dyrektor ZOZ w Bolesławcu, zapotrzebowanie na szczepionki jest ogromne. Ludzie przestają obawiać się szczepień. Wybierają racjonalną argumentację naukowych autorytetów, którzy
w szczepieniach widzą jedyną szansę na uzyskanie populacyjnej odporności na COVID-19. Można stwierdzić, że powstała swego rodzaju moda na szczepienie. Jest to bardzo dobra informacja. Przykładem dla nieprzekonanych niech będą pracownicy szpitala. Zaszczepionych zostało 80% personelu medycznego i pomocniczego oddziału zakaźnego, pracownicy innych oddziałów i poradni specjalistycznych.
(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)
ROK W PANDEMII - PODSUMOWANIE INWESTYCJI DOFINANSOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ROK W PANDEMII - PODSUMOWANIE INWESTYCJI DOFINANSOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Przyszedł czas na podsumowanie roku funkcjonowania szpitala w warunkach pandemii. Do Bolesławca przyjechali – Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim, Andrzej Kredkowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy docenili współpracę z dyrektorem ZOZ w Bolesławcu, Tomaszem Gabrysiakiem Starostą Bolesławieckim, Piotrem Romanem Prezydentem Miasta Bolesławca, samorządowcami gmin tworzących Powiat Bolesławiecki. Władze wojewódzkie zaufały, że personel szpitala, na czele z dyrektorem ZOZ Kamilem Barczykiem, wsparty przez lokalnych włodarzy dobrze wykorzysta milionowe dotacje przekazane na potrzeby przystosowania szpitalnych oddziałów do funkcjonowania w dobie pandemii.
 
Przypomnijmy. Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, zaistniała konieczność stworzenia jak największej liczby miejsc hospitalizacyjnych dla osób zakażonych koronawirusem, w tym stanowisk respiratorowych. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego, 16 marca 2020 roku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.
 
Obecnie, bolesławiecki szpital stanowi drugie co do wielkości zaplecze diagnostyczno – lecznicze i jest jednym z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 na Dolnym Śląsku. Zabezpiecza 88 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, w tym 18 łóżek intensywnej terapii. Wszystko to było możliwe do realizacji za sprawą licznych dotacji oraz dofinansowaniom. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 
W pierwszym projekcie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), Bolesławiec otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 176 482,61 zł. Dzięki tym pieniądzom możliwe było utworzenie laboratorium molekularnego oraz doposażenie oddziałów w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Kolejny raz, z RPO WD szpital otrzymał ponad 8 mln 200 tys. zł na zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 
Szpital w Bolesławcu jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19 w sposób kompleksowy: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. To tutaj leczonych jest najwięcej pacjentów będących pod respiratorami.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w czasie drugiej fali pandemii nie zamknął się na potrzeby pacjentów niedotkniętych COVID-19, którzy zgłaszali się po pomoc. W okresie od października 2020 roku do 20 lutego 2021 roku udzielił świadczeń zdrowotnych łącznie 26 368 osobom z całej Polski. Byli to pacjenci, korzystających z poradni specjalistycznych i leczenia ambulatoryjnego. W tym samym czasie hospitalizowano 902 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS – CoV- 2.

(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)
Laboratorium Centralne – pierwsza liga diagnostyki medycznej
Laboratorium Centralne – pierwsza liga diagnostyki medycznej

Najnowocześniejsza aparatura laboratoryjna, wysokiej klasy diagności, jedno z najszerszych w regionie spektrum badań możliwych do wykonania – to oferta Laboratorium Centralnego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakładki „Laboratorium” na stron www.zozbol.eu i zapoznaniem się ze szczegółowym spisem badań, które wykonuje laboratorium przy ul. Jeleniogórskiej 4. Badania mikrobiologiczne, biochemiczne, immunochemiczne, markery nowotworowe, wirusologia, hematologia, badania molekularne (genetyka). Wszystkie rodzaje badań, z których korzysta nowoczesna medycyna.

Laboratorium oferuje pełny zakres badań zleconych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów. Istnieje możliwość wykonania badań komercyjnych – za opłatą, przy czym ceny skalkulowano na bardzo konkurencyjnym poziomie.

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00. Pacjent otrzymuje wyniki w tym samym dniu. Jedynie na wysokospecjalistyczne analizy, które wymagają określonych procedur laboratoryjnych - ze względu na uzyskanie właściwego wyniku - czas oczekiwania jest dłuższy.

Warto podkreślić, że żadne próbki nie są gromadzone i wożone do innych laboratoriów. To gwarantuje bezpieczeństwo i daje pewność, że materiał biologiczny pobrany od pacjentów jest właściwie przechowywany, badania są wykonywane natychmiast, co ma decydujący wpływ na jakość wyniku.

(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)

8