Aktualności

Kobieta zawsze piękna i zdrowa
Kobieta zawsze piękna i zdrowa

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zaprasza do skorzystania z możliwości wykonania badań mammograficznych. Pracownia Diagnostyki Obrazowej dysponuje aparatem fabrycznie nowym, jednym z najnowocześniejszych, dostępnych na rynku medycznym. Mammograf, to doskonałe i nieodzowne narzędzie wykorzystywane w profilaktyce i diagnozowaniu wszelkich zmian w obrębie piersi.

Zaleca się wykonywanie mammografii wszystkim paniom powyżej 45 roku życia. Jeżeli dbasz o profilaktykę, masz potwierdzoną mutację genów BRCA1 I BRCA2, w Twojej rodzinie nowotwór dotknął babcię, mamę, ciocię – musisz bezwzględnie zgłosić się na mammografię. Jeżeli pacjentka ma skierowanie z działającej przy ZOZ w Bolesławcu Poradni Onkologicznej, mammografia wykonywana jest bezpłatnie.

Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie i odrobina odwagi. Tylko szczególnie wrażliwe panie mogą odczuwać niewielki dyskomfort, który powoduje dociskanie piersi do aparatu. Badanie trwa zaledwie kilka minut. Uzyskany obraz jest bardzo dokładny i precyzyjnie określa umiejscowienie ewentualnych zmian.
Mammografia jest bezpieczna, nieinwazyjna, wykorzystuje minimalne dawki promieniowania. Mimo to, wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej przy ul. Jeleniogórskiej 4 (budynek „B”, wejście nr 2), czynna jest w dni powszednie, od godz. 7:00 do 19:00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna, tel. nr 75 738 00 16. Pracownia Diagnostyki Obrazowej mieści się w budynku „B”. wejście nr 2.
(Informacja  ZOZ w Bolesławcu)

Nie łam się – zadbaj o swoje kości
Nie łam się – zadbaj o swoje kości


Działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Pracownia Diagnostyki Obrazowej, zaprasza kobiety i mężczyzn – bez względu na wiek - do skorzystania z możliwości wykonania badania nowoczesnym aparatem densytometrycznym. Jest to badanie pozwalające błyskawicznie ocenić gęstość kości, oszacować stopień zagrożenia osteoporozą, wyznaczyć i na bieżąco monitorować kierunek i efekty leczenia.

Densytometr – to znakomite narzędzie wykorzystywane w profilaktyce osteoporozy. Pozwala wykryć chorobę na początkowym etapie jej rozwoju, kiedy zmiany są minimalne.
U pacjentów z potwierdzoną osteoporozą daje możliwość oceny stopnia jej zaawansowania. Pozwala na bieżąco monitorować proces i efekty leczenia.

Densytometria jest badaniem rentgenowskim, pozwala oszacować ryzyko złamań zajętych chorobowo kości i dobrać optymalne metody terapii. Densytometria dedykowana jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Zmiany w kościach powstawać mogą już w wieku 40 lat. Osteoporozą zagrożone są szczególnie osoby z grup ryzyka; jeśli u członków ich rodzin wystąpiły przypadki choroby. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi osteoporozy są niedobory witaminy D, co w naszym klimacie jest zjawiskiem powszechnym. Badanie trwa kilka minut. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Jest zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne. Osoby, które ukończyły 60. rok życia powinny wykonać badanie bezzwłocznie. Konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub od specjalisty.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej przy ul. Jeleniogórskiej 4 (budynek „B”, wejście nr 2), czynna jest w dni powszednie, od godz. 7:00 do 19:00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna, tel. nr 75 738 00 16. Pracownia Diagnostyki Obrazowej mieści się w budynku „B”. wejście nr 2.
(Informacja ZOZ w Bolesławcu)

Działalność społeczna dyrektora ZOZ w Bolesławcu nagrodzona
Działalność społeczna dyrektora ZOZ w Bolesławcu nagrodzona

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej – Kamil Barczyk, został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Bolesławiec - Piotra Romana za promowanie Bolesławca w 2020 roku. Statuetkę oraz nagrodę finansową przyznano dyrektorowi w kategorii „Działalność Społeczna”. Całą kwotę dyrektor zobowiązał się przekazać na konto działającej przy ZOZ Fundacji „Wspierajmy Zdrowie”, która głównie zajmuje się gromadzeniem funduszy i zakupem sprzętów medycznych dla bolesławieckiego szpitala powiatowego.

W uzasadnieniu do nagrody czytamy:

„Kamil Barczyk od czerwca 2019 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Po wybuchu epidemii wirusa Sars-Cov2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został wyznaczony do pełnienia funkcji jednoimiennego szpitala zakaźnego. Dzięki jego kreatywności, innowacyjnym technikom zarządzania bolesławiecki szpital stał się jedną z nielicznych jednostek w Polsce kompleksowo realizujących świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19. Szpital był stale modernizowany, wyposażany w niezbędne urządzenia do diagnostyki oraz poszerzał zakres świadczeń medycznych. Działania Kamila Barczyka zostały zauważone i docenione w całym kraju poprzez liczne relacje na żywo z Bolesławca i wywiady dyrektora w ogólnopolskich mediach. Strategiczne działania dyrektora przyczyniają do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Bolesławca i regionu oraz wpływają pozytywnie na wizerunek miasta.”

(Informacja i foto UM Bolesławiec, ZOZ w Bolesławcu)

Szpital uhonorowany!
Szpital uhonorowany!
Nagrody Prezydenta Miasta za promocję Bolesławca w 2020 roku przyznane! W imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, statuetkę odebrali Kamil Barczyk – Dyrektor ZOZ w Bolesławcu i Jolanta Sawczak – Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego.
 
W uzasadnieniu do przyznania tego zaszczytnego wyróżnienia czytamy:
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - od roku 2019 przechodzi proces licznych zmian infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Jednym z efektów tych działań było przyznanie nagrody za projekt „Diagnostyka fundamentem leczenia” w konkursie Inspiracje 2019, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”. Bolesławiecki Szpital jako jeden z kilku w województwie został wyznaczony do roli jednoimiennego szpitala zakaźnego, do którego trafiali pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2 z terenu całego województwa dolnośląskiego. W obliczu tego wyzwania w szpitalu stworzono kompleksowy system leczenia i diagnozowania pacjentów, na który składają się: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. Szpital w Bolesławcu stanowi dzisiaj jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w województwie dolnośląskim. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zrealizował innowacyjną w skali kraju inwestycję, która polegała na budowie szpitala modułowego dla chorych zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze przedsięwzięcia w celu realizacji tej inwestycji zostały podjęte latem, kiedy liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset dziennie, a liczba hospitalizowanych pacjentów była stosunkowo niewielka. Ta pionierska inwestycja pozwoliła na skuteczne leczenie pacjentów podczas wzrostu ilości zakażeń w okresie jesienno-zimowym 2020 roku.”
W tegorocznej edycji prezydent Bolesławca Piotr Roman przyznał 20 nagród: 5 nagród w dziedzinie nauki, 2 nagrody w dziedzinie kultury, 3 nagrody w dziedzinie działalność społeczna, 9 nagród w dziedzinie sportu oraz 1 nagrodę w kategorii „inne”. Ponadto 5 nagród honorowych i 4 wyróżnienia. Pierwsze nagrody wręczono w 1997 roku za promocję miasta w 1996 r.
(Informacja i foto UM Bolesławiec i ZOZ w Bolesławcu)
Ortopedia w nowej siedzibie
Ortopedia w nowej siedzibie
W zmodernizowanych pomieszczeniach – na poddaszu głównego budynku szpitala - pracę rozpoczął Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej ze stanowiskami dla 23 pacjentów. Na tę inwestycję przeznaczono 2,5 mln. zł.
Oddział ma całodobowy dostęp do bloku operacyjnego oraz bazy diagnostycznej, umożliwiającej wykonanie badań radiologicznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań laboratoryjnych.
Oddziałem kieruje dr n. med. Mirosław Kulej. Pełny skład kadry lekarskiej to siedmiu specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz jeden rezydent.
 
Na oddziale wykonywany jest pełny zakres zabiegów u pacjentów z urazowymi uszkodzeniami narządów ruchu. Nowoczesna aparatura w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, to gwarancja kompleksowej opieki nad chorymi.
 
Oddział specjalizuje się w endoprotezoplastykach stawu kolanowego, biodrowego oraz barku. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykonania endoprotezoplastyki jednoprzedziałowej stawu kolanowego, podczas której wymienia się jedynie uszkodzony przedział stawu, z zachowaniem pozostałych, nie uszkodzonych części, zwłaszcza obu więzadeł krzyżowych, które usuwane są podczas endoprotezoplastyki całkowitej. Po zabiegu i rehabilitacji pacjenci mają duże szanse na zachowanie względnie wysokiego poziomu aktywności fizycznej. Taka jest światowa tendencja w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kolana, ale jej warunkiem jest odpowiednio wczesne przeprowadzenie operacji, ponieważ wskazania do niej są ograniczone w czasie.
 
Inną grupą zabiegów które zasługują na szczególna uwagę ze względu na swoją innowacyjność, są operacje ratujące staw kolanowy, w tym osteotomie i rekonstrukcje chrzęstne w technice suchej artroskopii lub małoinwazyjnej (wykonywane jednoczasowo lub 2-etapowo), czasem uzupełniane o artroskopowe zaopatrzenie łąkotki lub rekonstrukcje więzadłowe.
Szczegółowy wykaz wykonywanych operacji wraz z ich szerszym omówieniem pojawi się niedługo na stronie internetowej oddziału i będzie okresowo aktualizowany. Prosimy pamiętać, że wykaz zabiegów ma charakter orientacyjny, a kwalifikacje do operacji odbywają się w przyszpitalnej poradni ortopedycznej.
 
(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)
Więcej miejsc dla zakażonych koronawirusem
Więcej miejsc dla zakażonych koronawirusem
Po przeniesieniu Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej do zmodernizowanych pomieszczeń na poddasze głównego budynku szpitala, w jego dawnym miejscu rozpoczęły się prace mające na celu przygotowanie pomieszczeń dla pacjentów zakażonych koronawirusem.
Instalowane są m.in. śluzy, wydzielane strefy czyste i brudne. Co ważne, oddział ma pełną obsadę lekarską i pielęgniarską. Chorzy trafią do sal jedno i dwuosobowych.
Obecnie, bolesławiecki szpital dysponuje 110 łóżkami covidowymi. Od 18 marca liczba miejsc zwiększyła się do 140, w tym 25 to miejsca respiratorowe. Pełnoprofilowym Oddziałem Chorób Zakaźnym kieruje lek. Jarosław Ciaś.
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy funkcjonują w trybie normalnym, wykonując zabiegi planowe i ostrodyżurowe.
(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)
8